Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΧΥΣΑΝΤΟΣ Κ.Φ.Ε(Ν.2238/1994) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ"

1. Με την εφαρμογή του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013) καταργήθηκε το εν θέματι άρθρο 72 του ισχύσαντος μέχρι 31/12/2013 Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/94), με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονταν, κατ’ εξαίρεση της φορολογικής αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, οι μεταφορές εσόδων ή εξόδων από χρήσεως σε χρήση.

2. Όπως είναι γνωστό, οι ευεργετικές και χρηστικές αυτές διατάξεις είχαν καθιερωθεί το πρώτον με τον αυτοτελή Ν. 4486/1965 που ενσωματώθηκε ακολούθως στο άρθρο 72 του κωδικοποιηθέντος Ν. 2238/94, ο οποίος ίσχυσε μέχρι 31/12/2013. Με τις διατάξεις αυτές αντιμετωπίζονται ευνοϊκά (άνευ κυρώσεων) οι συχνά εμφανιζόμενες στη συναλλακτική πρακτική περιπτώσεις που, ως επί το πλείστον, άνευ υπαιτιότητας των συναλλασσόμενων, κάποια ποσά εσόδων ή εξόδων καταχωρούνταν, κατά παρέκκλιση της φορολογικής αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη χρήση από αυτή στην οποία ανήκαν.

3. Συνεπώς, μετά την κατάργηση του εν λόγω άρθρου 72 του Ν. 2238/94 (παλαιού Κ.Φ.Ε.), φρονούμε ότι θα έχουν πλέον εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση οι βασικές αρχές της φορολογικής αυτοτέλειας των χρήσεων (άρθρα 21-26 του Κ.Φ.Ε. - Ν. 4172/2013) και έτσι σε κάθε σχετική παρέκκλιση από αυτές (μεταφορά φορολογητέας ύλης από χρήσεως σε χρήση) θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (πρόσθετοι φόροι, προσαυξήσεις ή πρόστιμα και απόρριψη δαπανών).

4. Προς τούτοις και με την επιφύλαξη σχετικών οδηγιών από τη διοίκηση του ΥΠΟΙΚ, εφιστούμε την δέουσα προσοχή σας επί του θέματος, συνιστώντας ταυτόχρονα όπως, μέσω των κλαδικών σας εκπροσωπήσεων, επιδιώξετε αρμοδίως την αναβίωση των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 72 του προϊσχύσαντος Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/94).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *