Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Δ12Β 1091312 ΕΞ2014 -ΔΕΝ ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Η ΖΗΜΙΑ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Με την Δ.Λ  Αριθ. Πρωτ.: Δ12Β 1091312 ΕΞ2014 /18.6.2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση ζημιών ή κερδών ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από το υποκατάστημά της" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι η εταιρεία «.........................ΑΕ», ως ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, στη χρήση 2013, θα φορολογηθεί στην Ελλάδα για το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή και επομένως, θα συμπεριλάβει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός της και τυχόν κέρδος που απέκτησε από την δραστηριότητα του υποκαταστήματός της στην Σερβία.
Τυχόν ζημία που προέρχεται από το υποκατάστημα στην Σερβία δεν συμψηφίζεται με κέρδη του κεντρικού που βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά μόνο με θετικά εισοδήματα που ενδεχομένως θα πραγματοποιήσει το υποκατάστημα στην αλλοδαπή στις επόμενες διαχειριστικές περιόδους, εφόσον βέβαια επιτρέπεται από τη φορολογική νομοθεσία της συγκεκριμένης χώρας (σχετ. 1042192/10603/Β0012/30.6.2004, 1119037/11617πε/Β0012/13.1.2006 έγγραφά μας).
Επομένως, εάν από τον ανωτέρω συμψηφισμό προκύψει θετικό αποτέλεσμα, αυτό προστίθεται στα κέρδη και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, ενώ αντίθετα εάν προκύψει ζημία, αυτή δεν αναγνωρίζεται (σχετ. 1073837/10978/Β0012/22.9.2009 έγγραφό μας).  ............
 Δείτε ολόκληρη την  Δ12Β 1091312 ΕΞ2014
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pd0YtcmpabU5zdjQ/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *