Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

ΠΟΛ.1168/2014-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Πολ. 1168/24.6.2014 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1724/27.6.2014 τευχος Β') με θέμα " Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1119/25.4.2014 AYO (ΦΕΚ Β΄1035/25.04.2014) ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας και καθορισμός τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν για την εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν. 4172/2013." ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Η ΠΟΛ υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1119/25.4.2014 (ΦΕΚ Β΄/1035/25.4.2014) συμπληρώνεται ως ακολούθως, στα παρακάτω θέματα.
1. Ανακατανομή χιλιοστών
  2. Κατεδάφιση κτίσματος
 3. Πολεοδομική τακτοποίηση εξ ολοκλήρου αυθαίρετης κατασκευής
 4. Πολεοδομική τακτοποίηση μερικώς αυθαίρετης κατασκευής
 5. Αποπεράτωση ημιτελούς κτίσματος
 6. Ενιαίο δηλωθέν τίμημα/αξία κτήσης
  7. Μεταβίβαση ενιαίας οικοδομής
  8. Μεταβίβαση ακίνητου που προήλθε μερικώς από ανέγερση
  9. Νόμιμη Προσθήκη κτίσματος
 10. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης ή κύρωση πράξης εφαρμογής που αφορά μερική επιφάνεια του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1168/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTURLN3JYZUVkbFk/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *