Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

ΠΟΛ 1162/2014-ΤΙ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ( E-PASS)

Με την Πολ. 1162/ 4.6.2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων, για την είσπραξη του αντιτίμου των διοδίων, με τη χρήση ηλεκτρονικών φορητών πομπών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Aναφορικά με τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για την είσπραξη του αντιτίμου των διοδίων, με τη χρήση ηλεκτρονικών φορητών πομπών, εφαρμόζονται τα εξής:
α) Για το αντίτιμο των διοδίων, που εισπράττεται για τη διέλευση των οχημάτων από τηλεδιόδια (e-pass, teo-pas), από τους χρήστες των πομπών, υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, ως παραστατικό εσόδου εκδίδεται μηνιαίος λογαριασμός, κατ’ αναλογίαν των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Κ.Φ.Α.Σ..
Ο λογαριασμός αυτός μπορεί να αποστέλλεται στο λήπτη με ηλεκτρονικό τρόπο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Α.Σ..
β) Εναλλακτικά, αντί της έκδοσης μηνιαίων λογαριασμών, μπορεί να εκδίδεται, απόδειξη λιανικών συναλλαγών, όπως προβλέπεται με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., για συναλλαγές αξίας μέχρι εκατό (100) ευρώ, ανά διέλευση οχήματος, στην οποία μπορεί να καταχωρούνται τα μοναδικά στοιχεία του πομπού που έχει στην κατοχή του ο εκάστοτε χρήστης αυτού (υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών).
Αντίτυπο της κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενης απόδειξης λιανικών συναλλαγών, δύναται να αποστέλλεται, ηλεκτρονικά, στον εκάστοτε λήπτη αυτής, υπό τον όρο της αποδοχής από αυτόν του τρόπου αυτού αποστολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Α.Σ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *