Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ Γ.Γ.Δ.Ε

Mε την Αριθμ. Δ6Α 1196756ΕΞ2013 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3317/23.12.2013) του ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Συμπλήρωση της υπ' αριθ. Δ6Α 1015213/28-1-2013 (Β' 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την προσθήκη άρθρου 2 και την αναρίθμηση των υφιστάμενων άρθρων 2 έως 4, ως εξής:
  Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του άρθρου 1 μεταβιβάζουμε στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων την αρμοδιότητα να εκδίδει τις κατωτέρω πράξεις, οι οποίες προβλέπονται στις κάτωθι διατάξεις, ως εξής:
Δείτε ολόκληρη την Δ6Α 1196756ΕΞ2013
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNC16R3NSMFVTMnM/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *