Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Δ19Δ 5042147 -ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ

Με την  Αριθμ. Δ19Δ 5042147 ΕΞ2013( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3222/18-12-2013 τεύχος Β') του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βασικών οφειλών στα Τελωνεία μικρότερων των 200 ευρώ ανά φορολογούμενο που έχουν βεβαιωθεί πριν το 1993" ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
                          αποφασίζουμε
Οι βεβαιωμένες μέχρι και 31−12−1992 στα Τελωνεία υπέρ του Δημοσίου ή Τρίτων ανείσπρακτες βασικές οφειλές, οι οποίες είναι μικρότερες των διακοσίων (200) ευρώ συνολικά ανά οφειλέτη, διαγράφονται, εφόσον δεν υφίστανται άλλες βασικές οφειλές του ιδίου προσώπου μετά την ανωτέρω ημερομηνία. Η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων κατά περίπτωση διαπιστώνεται από τα Τελωνεία με την έκδοση σχετικής πράξης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                      Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2013
                                          Ο Γενικός Γραμματέας
                                      ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *