Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

ΠΟΛ.1254/2013- ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΟΥ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΟΝΟΠ. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡ. ΦΟΡΟΥΣ

Mε την Πολ 1254/27.11.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Σχετικά με την ευθύνη του μοναδικού εταίρου και εκ του νόμου διαχειριστή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. και του κατ΄ ουσίαν ιδιοκτήτη και διαχειριστή της εταιρίας για τα χρέη αυτής από παρακρατούμενους φόρους." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αριθμ. 380/2012 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία, για τα προς το Δημόσιο χρέη μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, από παρακρατούμενους φόρους που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της και μετά την 1-12-1998, ευθύνονται, κατά την παρ. 3 του άρθρου 115 του N. 2238/1994 , προσωπικώς και εις ολόκληρον με το νομικό πρόσωπο της εταιρίας, τόσο ο μοναδικός εταίρος αυτής και εκ του νόμου διαχειριστής, όσο και το πρόσωπο που είναι εντεταλμένο στη διοίκηση του νομικού προσώπου της εταιρίας.
                                                                                            Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                                                                                      Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *