Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

ΟΣΟΙ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50.000 € ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π

Με την Α.Υ.Ο-Πολ. 1124/29.5.2013 του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1344/3.6.2013 ) με θέμα " Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων σε θέματα φορολογικού ελέγχου" ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Στην αρμοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) υπάγονται και οι υποθέσεις φορολογουμένων οι οποίοι τα ημερολογιακά έτη 2009, 2010 και 2011 απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και άνω σε οποιαδήποτε από τα παραπάνω έτη.
Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) καθίσταται αρμόδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2343/1995, όπως ισχύει, για την έκδοση των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων καθώς και των τυχόν συμπληρωματικών φύλλων ή πράξεων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που αφορούν στις υποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των σχετικών φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζόμενων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών, εισφορών και προστίμων με τη σύνταξη και αποστολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των οικείων χρηματικών καταλόγων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1124/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMHJrNzJVeXNXSTA/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *