Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛ. ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Με την Δ.Λ   Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1082112 ΕΞ 2013 /21.5.2013 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα"Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία" διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Απαντώντας στην από 8.4.2013 αίτηση σας, σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5, 6 και 7 του Κ.Φ.Α.Σ και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 προκύπτει ότι, για την πώληση αγαθών, ανεξάρτητα αν πωλούνται μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία, πρέπει να εκδίδονται:α) Δελτία αποστολής και τιμολόγια ή συνενωμένα δελτία αποστολής – τιμολόγια για τις πωλήσεις προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (πρώην επιτηδευματίες), τα οποία, δελτία αποστολής και τα συνενωμένα δελτία αποστολής – τιμολόγια, εκδίδονται είτε θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον εκδίδονται χειρόγραφα είτε με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., εφόσον εκδίδονται μηχανογραφικά. Τα τιμολόγια, που δεν είναι συνενωμένα με δελτίο αποστολής, εκδίδονται σε κάθε περίπτωση αθεώρητα και χωρίς σήμανση.β) Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τις πωλήσεις προς ιδιώτες είτε από φορολογική ταμειακή μηχανή είτε με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και εφόσον αποστέλλονται στον ιδιώτη πρέπει να συνοδεύονται με δελτίο αποστολής το οποίο μπορεί να συνενωθεί με την απόδειξη λιανικών συναλλαγών, μόνο στην περίπτωση που εκδίδεται με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ε υ θ ύ μ ι ο ς Σ α ΐ τ η ς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *