Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Με την Δ15Α 1032874 ΕΞ 25.2.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Σχολές οδηγών. Υποχρεώσεις ΚΦΑΣ"διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. καταργήθηκαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έτσι από1/1/2013 ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων,  μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών παύει να  τηρεί  το πρόσθετο  βιβλίο  «εκπαιδευομένων  οδηγών»  που  τηρούσε  σύμφωνα  με  τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης στ΄ τηςπαραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.για  την  πρακτική  εκπαίδευση  των  οδηγών  καθώς  και  το  πρόσθετο  βιβλίο  «μητρώο μαθητών» της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του  άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., που τηρούσεγια τη θεωρητική εκπαίδευση αυτών. Όπως διευκρινίστηκε δε με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/2012  το  εν  λόγω  πρόσωπο  δεν  είναι  υπόχρεο  εφαρμογής  των  διατάξεων  τηςπαραγράφου   23   του   άρθρου   4   του   Κ.Φ.Α.Σ.,   για   τη   θεωρητική   κατάρτιση   τωνεκπαιδευομένων οδηγών ούτε βέβαια και για τη πρακτική κατάρτιση αυτών......
Δείτε ολοκληρη την Δ15Α 1032874 ΕΞ 25.2.2013.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRjdxcG9fc0ZGWlU/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *