Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

Ι.Κ.Ε (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Με την Κ1-1084/24.5.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με θέμα "Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Άρθρα 43-120 Ν. 4072/2012 (Α' 86) - Διαδικασία σύστασης σύμφωνα με το άρθρο 5Α του Ν. 3853/2010"αναλύεται η νέα εταιρεία και περιγράφεται η διαδικασία σύστασή της.  Ειδικότερα,
Βασικό χαρακτηριστικό της ΙΚΕ είναι ότι η ΙΚΕ έχει κεφάλαιο τουλάχιστον 1 ευρώ (άρθρο 43 §3), δηλαδή απαιτείται η συμμετοχή εταίρου με κεφαλαιακή εισφορά τουλάχιστον 1 ευρώ και η λήψη τουλάχιστον ενός μεριδίου που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακή εισφορά (άρθρο 77). Ωστόσο πέραν αυτού είναι δυνατή η συμμετοχή εταίρων και η λήψη μεριδίων και με άλλα είδη εισφορών: τις εξωκεφαλαιακές (άρθρο 78 ), η αξία των οποίων καθορίζεται στο καταστατικό και τις εγγυητικές (άρθρο 79), των οποίων ομοίως η αξία καθορίζεται στο καταστατικό αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης που αναλαμβάνει ο εταίρος έναντι των δανειστών της εταιρίας.....
Δείτε ολόκληρη την Κ1-1084/2012.
https://docs.google.com/file/d/1aBYblH2zKoH1umDH6FV2X-IcxAd8pohu_7DyinO1fj-dZAm0qxq5VOD7YbFT/edit?pli=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *