Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Ν 4051/2012 ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Κ.Λ.Π

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 40 τεύχος Α')  ο Ν.4051/29.2.2012 με θέμα "Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012." για την μείωση των συντάξεων κ.λ.π
Ειδικότερα,
Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται είναι.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1) Μειώνονται κατά 12%  από την 1.1.2012 τα ποσά των κύριων συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1300 €. Tο ποσό της κύριας σύνταξης μετά την εν λόγω μείωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 1300 €.(άρθρο 1)
2) Μειώνονται από 1.1.2012 οι επικουρικές συντάξεις (ΕΤΕΑΜ-ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΑΔΚΥ-ΕΤΑΤ-ΤΑΥΤΕΚΩ) ως εξής.
* 10% στο συνολικό ποσό της σύνταξης μέχρι 250 €. Το ποσό της σύνταξης μετά την εν λόγω μείωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 200 €.
15% στο συνολικό ποσό της σύνταξης από 251 € έως 300 €. Το ποσό της σύνταξης μετά την εν λόγω μείωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 225 €.
* 20% στο συνολικό ποσό της σύνταξης από 301 € και άνω. Το ποσό της σύνταξης μετά την εν λόγω μείωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 255 €.
3) Μειώνονται από 1.1.2012 κατά 7% οι καταβαλλόμενες συντάξεις του ΝΑΤ.
Σημειώνεται ότι η παρακράτηση των ποσών θα αρχίσει από τις συντάξεις του Μαΐου  και θα γίνει σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.(άρθρο 6 )
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
 4) Επανακαθορίζεται ο τρόπος  εξόφληση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2011 και μετά θα εξοφλείται μαζί με το φόρο εισοδήματος και το τέλος επιτηδεύματος σε κοινό εκκαθαριστικό  σε δύο ή τρεις (ανάλογα με το χρόνο βεβαίωσης) ίσες μηνιαίες δόσεις( από 6 δόσεις που προβλέπετο)
5) Επαναπροσδιορίζεται ο χρόνος απόδοσης στο Ελληνικό δημόσιο του Ειδικού τέλους (Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) από την ΔΕΗ κ.λ.π  και αποδίδεται εφεξής μέχρι τις 10 του επόμενου μήνα από το μήνα στον οποίο εισπράχθηκαν(από 20 ημέρες που προβλέπετο)
6) Ορίζεται ότι σε περίπτωση που έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου και η  αμφισβητούμενη διαφορά φόρου, προστίμων κ.λ.π .υπερβαίνει τα 300000 €, απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου ασκήσεως της προσφυγής, να έχει προηγηθεί η αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και η ολοκλήρωση αυτής, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της(άρθρο 4)
ΛΟΙΠΑ
7 )Τροποποιείται ο κρατικός προϋπολογισμός του έτους 2012 καθότι  μειώνονται κατά 1945700000 € οι πιστώσεις ορισμένων Υπουργείων.(άρθρο 2)
8) Μειώνεται κατά 10% από 1.1.2012 η αντιμισθία των Δημάρχων και Περιφερειαρχών κ.λ.π
9) Περιορίζεται από 1.1.2013 ο αριθμός των Αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθία σε δήμους με πληθυσμό μέχρι  200000 κατοίκους.(άρθρο 3)
10) Παρατείνεται μέχρι 30.6.2012 (λήγει 28.2.2012) η υποβολή των δικαιολογητικών κ.λ.π. για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων(άρθρο 24 του ν. 4014/2012) και ορίζεται η 30.9.2012 ως ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 28.2.2012.(άρθρο 7)
Δείτε τον Ν. 4051/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU1draWtOdm1TYkttZVNybUk3ckg1dw/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *