Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ν.Π. ΟΙΚ. ΕΤ. 2012

Με την Α.Υ.Ο -Πολ. 1060/3.3.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών Προσώπων έτους 2012." προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Για το έτος 2012 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.
* Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, με τα εξής δικαιολογητικά:..............
δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2012 δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 − 5, Κ1 − Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ), εκτός της περίπτωσης ια) της παραγράφου 2 της παρούσας. Το νομικό πρόσωπο υποχρεούται στη συμπλήρωση των οικείων φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων, τα οποία φυλάσσονται στην έδρα του και είναι στη διάθεση της υπηρεσίας, όταν αυτά ζητηθούν.
* H Δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 33 § 1 του ν. 3842/2010  μέχρι τις 15/5/2012  για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ  τους  λήγει σε 1 και ολοκληρώνεται σε 11 εργάσιμες ημέρες ( μέχρι 29.5.2012.)
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ. 1060/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcTdYMkdrZWtUN0dGd3d2UkNkRk5jdw/edit
Δείτε το Νέο Έντυπο της Δήλωσης Φ.Α.Π. Ν.Π  οικ. έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paFliTExvdmtUTS1mN3o2eUVBNlJmdw/edit


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *