Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν. Π ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Παραθέτουμε για την Ενημερωσή σας το Έντυπο Φ-01012  ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ για τα  Νομικά πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις δέκα(10) Μαρτίου 2011.
Με την Δ12Β 103388 ΕΞ 2011/1.3.2011 με θέμα "Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε έντυπη μορφή."ρυθμίζονται τα ακόλουθα.
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών υπ' αριθ. ΠΟΛ.1020/3.2.2011, αναφορικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 των νομικών προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε., σας γνωρίζουμε, ότι η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Φ-01012) οικονομικού έτους 2011 δύναται να γίνει, πέραν του ηλεκτρονικού τρόπου και σε έντυπη μορφή στις υπηρεσίες σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *