Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε9

Με την Α.Υ.Ο.-Πολ. 1022/3-2-2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Ημερομηνίες και διαδικασία υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011" παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής του Ε9 για τα Φυσικά Πρόσωπα(από 15.2.2011) και για τα Νομικά Πρόσωπα (από 15.5.2011) ως ακολούθως.
Ειδικότερα,
                                    ΑΠΟΦΑΣ I ΖΟΥΜΕ
Αρθρο 1
1. To έτος 2011 η δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων υποβάλλεται αυτοτελώς τις ίδιες καταληκτικές ημερομηνίες με αυτές των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2011.
2. Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2011 δύνανται να αποστέλλονται και ταχυδρομικά.
3. Στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2011
υποβάλλονται ή αποστέλλονται μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μετά την παραλαβή τους, καταχωρούνται αυτοτελώς στο ηλεκτρονικό βιβλίο μεταγραφής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.
Αρθρο 2
Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για τα νομικά πρόσωπα των άρθρων 2 παράγραφος 4 και 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέχρι την 30η/6/2011.
Αρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ. 1022/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ce/b3/49/ceb3493371a8279404ab45399b5176527a8e69be/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1022.pdf
Με την Πολ.1021/3.2.2011 τουΥΠΟΙΚ ορίσθηκε ο "Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011 και δικαιολογητικών εφφράφων που υποβάλλονται με αυτή.
Παραθέτουμε για ενημερωσή σας το Νέο έντυπο Ε9.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *