Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Με την Απόφαση-Πολ. 1137/11-10-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Περιεχόμενο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος για την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων που υπάγονται στη ρύθμιση του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3888/2010, χρόνος, τρόπος και διαδικασία έκδοσης και τυχόν διόρθωσης αυτού, καθώς και αποδοχής του από τον επιτηδευματία"
δίδονται τα στοιχεία του περιεχομένου του Εκκαθαριστικου Σημειώματος κ.λ.π
Ειδικότερα,
- Ημερομηνία έναρξης έκδοσης των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων ορίζεται η 20.10.2010.

Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής του Εκκαθαριστικού Σημειώματος από τον επιτηδευματία, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3888/2010, ορίζεται η 18.11.2010. Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 7 της παρούσας καταληκτική ημερομηνία αποδοχής του Εκκαθαριστικού Σημειώματος κατά τις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται η 29.11.2010.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση -Πολ. 1137/2010,
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/d4/fc/6d/d4fc6d950d36be1d801ecb32ac68810afac530a8/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1137.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *