Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την Απόφαση-Πολ 1095/21-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με  θέμα «Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2010», καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της Δήλωσης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
Ειδικότερα,

Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2010 υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 - 5, Κ1 - Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ). Το νομικό πρόσωπο υποχρεούται στη συμπλήρωση των οικείων φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων, τα οποία φυλάσσονται στην έδρα του και είναι στη διάθεση της υπηρεσίας, όταν αυτά ζητηθούν.

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση- Πολ 1095.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/18/1e/c4/181ec4a718a8cdcdeb7ceba8fe06aee328dadc63/application/pdf/pol1095_21_06_2010.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *